Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Szkoła Podstawowa w Brożcu jest jednostką organizacyjną Gminy Walce.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245).

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Walce.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.

Przedmiot działalności i kompetencje określa Statut Szkoły Podstawowej w Brożcu.